Het MDN Multidisciplinair netwerk voor Ouderen onderhoudt een intensieve samenwerking met het kernteam kwetsbare ouderen wat bestaat uit de wijkverpleegkundige, huisarts, sociaal wijkteam en de specialist ouderen geneeskunde. Alle betrokken hulpverleners rondom de kwetsbare ouderen kennen elkaar en weten van elkaars betrokkenheid, inzet en doelen. Problemen worden in samenspraak opgelost en altijd in het belang van de kwetsbare oudere. Hierdoor kunnen in de toekomst de kwetsbare ouderen langer en zelfstandig thuis blijven wonen.

Het multidisciplinair netwerk voor ouderen heeft de ambitie om goed afgestemde zorg en ondersteuning te bieden aan de kwetsbare ouderen met meerdere zorgvragen in de gemeente Bladel en Reusel. Door de zorg in samenhang aan te bieden aansluitend op de doelen en behoefte van de cliënt wordt optimale zorg op maat geboden. Behoud van zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt staan centraal in het handelen van zorgprofessionals. De aangesloten zorgprofessionals zijn hoog betrokken bij de doelgroep kwetsbare ouderen en zijn op de hoogte van elkaars deskundigheid en expertise.